Vihtatalkoot - juhannusvihdat

Aika: 23.6.2022
Paikka: Rajaniemi

Kaatoporukka paikalle klo 8.00, vihdantekijät klo 9.00.